Wasmiddelen

Wasmiddelen zijn van groot belang bij het wassen van textiel. Dit laat zich het best uitleggen aan de hand van de Cirkel van Sinner.

Cirkel van Sinner

De Cirkel van Sinner is een van de belangrijkste principes in reinigen en geldt ook voor wassen. Deze cirkel toont op een heldere wijze de 4 belangrijkste factoren voor wassen en de onderlinge samenhang daartussen.

De 4 factoren uit de Cirkel van Sinner zijn:

 1. Chemie (wij noemen dit wasmiddel)
 2. Mechanische actie
 3. Temperatuur
 4. Tijd

wasmiddelen, Wasmiddelen

Voor wassen moet eigenlijk ook een 5e factor toegevoegd worden, namelijk het water. Water wordt tijdens het wassen van textiel gebruikt als oplosmiddel voor de wasmiddelen en transportmiddel om de vervuiling in oplossing te houden en naar het riool af te voeren. De kwaliteit van het water speelt dan ook een belangrijke rol en mag als zodanig niet vergeten worden.

Bij factor 1 gaat het om de keuze van het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid. Méér wasmiddel is niet altijd beter. Een ander wasmiddel kan soms wel tot een beter resultaat leiden. Factor 2 gaat om de mechanische actie. Vroeger zorgde de wrijving over een wasbord voor deze mechanische actie; tegenwoordig wordt de mechanische actie verzorgd door de wasmachine.

De 3e factor gaat over de temperatuur in de wasmachine. We kennen allemaal nog de kookwas van vroeger, waarop onze (groot)ouders bijvoorbeeld het ondergoed, de handdoeken en het beddengoed wasten. Tot slot hebben we te maken met de 4e factor, de factor tijd. Dit zegt iets over hoe lang een wasprogramma duurt.

wasmiddelen, Wasmiddelen
In dit voorbeeld zijn de 4 factoren van de Cirkel van Sinner gelijk verdeeld. Wanneer één van deze factoren wordt verkleind, om bijvoorbeeld wasmiddelen te besparen, dienen één of meerdere van de andere factoren evenredig te worden vergroot om het wasresultaat gelijk te houden. Vaak komen daar echter nog extra beperkende factoren bij waarmee rekening gehouden dient te worden. Zo kan bijvoorbeeld een te hoge temperatuur problemen opleveren bij het verwijderen van eiwitvlekken en een teveel aan mechanische actie je tere stoffen onherstelbaar beschadigen.

Afbeelding 1 en 2 illustreren als voorbeeld hoe door een verschuiving in de factoren in de cirkel van Sinner het was resultaat toch gelijk gehouden kan worden.

Soorten wasmiddelen

Wasmiddelen zijn de meest gebruikte reinigingsmiddelen binnen een huishouden. Aan wasmiddelen worden hoge eisen gesteld; ze moeten veilig en milieuvriendelijk zijn en daarnaast uit allerlei soorten textiel de meest uiteenlopende vlekken kunnen verwijderen. Om aan al deze eisen te kunnen voldoen hebben de wasmiddelproducenten een breed scala aan wasmiddelen ontwikkeld, die allemaal hun specifieke kenmerken en voordelen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld een supermarkt inloopt zie je daarom veel verschillende soorten wasmiddelen:

 • Waspoeders
 • Vloeibare wasmiddelen
 • Totaalwasmiddelen
 • Wol- en fijnwasmiddelen

Daarnaast zijn er ook nog veel hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals:

 • Wasverzachters
 • Inweek- en voorwasmiddelen
 • Kalkaanslagbeschermers
 • Kledingverfrissers
 • Vlekverwijderaars
 • Oxi-producten

Werking van wasmiddelen

Voor het samenstellen van huishoudwasmiddelen wordt vaak gestreefd naar een universeel product, terwijl Professionele wasmiddelen gemaakt worden voor specialistische toepassingen.

Hardheid binden

Huishoudwasmiddelen worden altijd in combinatie met hard water (bevat kalk) gebruikt. De hardheid van het water hangt af van het gebied waarin je woont. Rond de Veluwe is de hardheid bijvoorbeeld erg laag, terwijl in de regio van Rotterdam de hardheid juist hoog is. Behalve hardheid in het waswater hebben we ook te maken met kalk wat voortkomt vanuit bijvoorbeeld handdoeken waarmee we ons na het douchen afgedroogd hebben. Daarom zitten in zowel huishoudwasmiddelen als professionele wasmiddelen grondstoffen die deze hardheid kunnen binden omdat de kalk anders een hinderlijke aanslag in de wasmachine en op het textiel zou geven.

Oppervlaktespanning verlagen

Water heeft van nature de neiging om samen te trekken tot druppels. Dit verschijnsel noemen we oppervlaktespanning er zorgt ervoor dat water van nature een slecht bevochtigend vermogen heeft. In wasmiddelen worden daarom componenten toegepast die deze oppervlaktespanning verlagen en zorgen dat de oplossing van water en wasmiddel gemakkelijker in het textiel kan doordringen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van oppervlakte-actieve stoffen.

Vuildeeltjes losmaken en afvoeren

Een wasmiddel zorgt ervoor dat vuildeeltjes in kleinere deeltjes verdeeld worden. Dit is nodig om het vuil goed te verwijderen. Deze kleine losgemaakte deeltjes moeten vervolgens goed in oplossing gehouden worden om te voorkomen dat ze ergens anders op het textiel neerslaan waardoor ze opnieuw verwijderd moeten worden. Doordat een wasmiddel zorgt voor voldoende vuildragend vermogen, kan de oplossing van water, wasmiddel en vuildeeltjes afgevoerd worden naar het riool.

Keuze van het juiste wasmiddel

Om het juiste wasmiddel voor jouw toepassing te selecteren moet je dus met veel zaken rekening houden; zeker wanneer het gaat om zwaardere vervuiling zoals in tafellinnen, bedrijfskleding of kleding van cliënten uit zorginstellingen is de keuze van het juiste wasmiddel zonder specialistische kennis van textiel en wasmiddelen nog niet zo eenvoudig.

wasmiddelen, Wasmiddelen

Een leverancier die gespecialiseerd is in Professionele wasmiddelen zoals onze partner Christeyns biedt haar klanten een onderbouwd advies bij de keuze van de juiste wasmiddelen en helpt door uitgebreide Service & Ondersteuning een optimaal wasresultaat te bereiken én behouden.

Vragen? Neem contact op via Whatsapp