Wassen in PG bewonersgroepen

Als u denkt aan het realiseren van PG units (6-8 bewoners) binnen uw instelling. Dan is de was verzorging een zeer belangrijk facet, vooral ook voor de toekomst De algemene ervaring is dat er binnen de zorg steeds meer wordt gewassen vanwege toenemende incontinentie etc.

Wat wilt u gaan wassen ?

Natuurlijk de kleding en het badgoed. Het beddengoed is misschien nog een vraagteken. Kiest u voor de medische dekbedsystemen, dan is het zeer eenvoudig om die zelf op de woongroepen te wassen, ook de onderlakens en de kussenslopen. Bij Electrolux hebben wij veel ervaring met het wassen in PG units en hebben dan ook veel tevreden gebruikers binnen ons klantenbestand.

Wasaanbod per PG unit.

In de PG units wil men over het algemeen de thuissituatie creëren Misschien is het voor de hand liggend om dan met huishoudmachines te wassen. Echter de ervaring leert dat in al bestaande PG units de huishoudwasmachine en droger gemiddeld 6 á 7 keer per dag draaien. Deze manier van wassen vergt heel veel arbeid.

Terwijl U met bedrijfsmachines enorme kosten kunnen besparen, zowel in geld als in tijd.

Advies:

Ten opzichte van het wassen met huishoudmachines biedt de was verzorging met professionele machines veel voordelen. Gemiddeld kan gesteld worden dat de kostprijs per kilo met huishoudmachines € 0,46 bedraagt. (bron: www.nibud.nl) Het wassen met bedrijfsmachines levert een gemiddelde kiloprijs van € 0,32 op.

De bedrijfswasmachines van Electrolux hebben de volgende specifieke voordelen.verzorgingstehuis

Bijkomende voordelen bij het gebruik van professionele machines zijn:

FORSE BESPARINGEN

Door zelf dekbedden aan te schaffen en zelf te wassen bereikt u de laagst mogelijke exploitatieprijs. Met de onderstaande kiloprijs kunt u zelf uitrekenen wat u op jaarbasis op uw dekbedden kunt besparen.

NOG MEER VOORDELEN

Naast de forse besparingen zijn er nog andere belangrijke voordelen:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Peter van Doesburg

Facilitair Advies & Sales
telefoon : 0180-847.777 / 06-470.54.420